การเลือกใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ

การเลือกใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ

หลักในการเลือกใช้เครื่องดับเพลิง

1. ไฟประเภท เอ

ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหล่านี้ สามารถดับได้ด้วยการให้ความเย็น โดยการใช้น้ำฉีดเป็นฝอย หรือฉีดพุ่งตรงไปยังต้นเพลิงนั้นๆ ไฟประเภทนี้จะเหลือเถ้าถ่านทิ้งไว้

2. ไฟประเภท บี

ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจากของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ำมัน แก๊สต่างๆ จาระบี และสิ่งที่ใช้สำหรับล้างละลายทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งจะดับได้ด้วยวิธีป้องกันมิให้อากาศเข้าไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง หรือการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง โดยใช้โฟม ผงเคมี ฮาลอน(halon) หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ไฟประเภทนี้จะไม่มีเถ้าถ่านเหลือทิ้งไว้

3. ไฟประเภท ซี

ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ก่อนอื่นต้องพยายามตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน เพื่อลดอันตรายลง การดับไฟต้องใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ฮาลอน (halon) หรือคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเคมีแห้ง

4. ไฟประเภท ดี

ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุจำพวกโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม ฯลฯ ลักษณะการลุกไหม้ ให้ความร้อนสูงรุนแรงมาก เช่น การลุกไหม้ของแมกนีเซียม ทำให้เปลวเพลิงสว่างจ้า เป็นอันตรายต่อสายตา และม่านตา การดับเพลิงประเภทนี้ให้ใช้สารเคมีจำพวก sodium chloride (ผงเกลือแกง) หรือทรายแห้ง (ห้ามใช้น้ำดับไฟประเภท ดี โดยเด็ดขาด ซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง)

  • BLOG-7:

    การเลือกใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ

  • หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง:

    | Blog |

  • ราคา:

    สอบถามราคา

  • สอบถามบริการเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับเรา

รับเหมาติดตั้ง ออกเเบบงานระบบ เเละงาน Turnkey สำหรับ บ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน เเละโรงงาน
 
“สร้างสรรค์  ระบบที่คุณต้องการ”

บริษัท ซีเมส จำกัด